Beroepsvereniging vaktherapie

Ik ben lid, onder nummer 4832, van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie , en vormt een onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Door mijn lidmaatschap ben ik opgenomen in het Register Vaktherapie.

 

De NVBT behoort tot de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), net zoals haar zes collega-beroepsverenigingen. Totaal zijn er iets meer dan 3.000 vaktherapeuten aangesloten.

• NVPMT: Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie 

• NVvMT: Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie

• NVDT: Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie

• NVDAT: Nederlandse Vereniging voor Danstherapie 

• NVPMKT: Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kinder Therapie

• NVVS: Nederlandse Vereiniging voor Speltherapeuten

 

Beroepsprofiel vaktherapie

Het beroepsprofiel van de GZ-vaktherapeutische beroepen, opgesteld door de FVB en GGZ Nederland, beschrijft het profiel van vaktherapeutische beroepen en haar beroepstaken. De beeldende therapeut valt onder de vaktherapeutische beroepen, die op hun beurt geschaard worden onder overige psychologische zorg.

 

Register Vaktherapie

In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Deze vaktherapeuten voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep vaktherapeuten zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening vaktherapie. Een geregistreerd vaktherapeut is vakbekwaam omdat deze zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie op het gebied van vaktherapie. De folder over het kwaliteitsregister is in te zien. Ik ben opgenomen in dit kwaliteitsregister.

 

Beroepscode vaktherapeut

Professies binnen de gezondheidszorg verbinden de uitoefening van het beroep aan bepaalde normen en waarden, die worden geformaliseerd in een zogenaamde beroepscode. De door een beroepsorganisatie geformuleerde gedragsregels gelden als toetsingsnorm voor het handelen van bij de beroepsorganisatie aangesloten beroepsbeoefenaren. Dit geldt ook voor vaktherapie, beeldend therapeuten.

 

Richtlijnen zelfstandig gevestigde vaktherapeut

Een beeldend therapeut, vaktherapeut, houdt zich aan richtlijnen die zijn opgesteld door de Commissie Vrijgevestigde Vaktherapeuten (VVT). Dit is een commissie van de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De richtlijnen Zelfstandige Praktijk Vaktherapeut zijn opgesteld om kwaliteit voor de client te waarborgen. 

 

Register Schematherapie

In 2016 heb ik de volledige opleiding tot Schematherapeut gevolgd. Ik ben dan ook opgenomen in het Register Schematherapie. Op dit moment werk aan de accreditatie middels intervisie specifiek inzake Schematherapie. En een nog te volgen supervisietraject ligt in het verschiet. Mijn kennis en toepassing inzake schematherapie wordt dus onderhouden en verder ontwikkeld.

 

Register Systeemtherapie

In geheel 2019 volg ik een opleiding tot Systeemtherapeutrisch Werker. Tijdens dit traject volg ik supervisie. En zal ook inspanningen moeten verrichten om de opleiding volledig af te ronden. Op dit moment ben opgenomen in het Register Systeemtherapie als LIO (lid in opleiding). Systeemtherapeutisch behandelen is ingebed in het vaktherapeutisch behandelen, het heeft m.i. vele raakvlakken. Systeemtherapie sluit mooi aan bij vaktherapie.