Klachtencommissie

De Beeldend Therapeut aangesloten bij het NIBIG. Dit is in het kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Heb je een klacht?, dan kun je op de website van het NIBIG nalezen hoe je kunt handelen. Ik ben lid onder NIBIG nummer 526956.