vergoedingen vaktherapie purmerend

Vergoedingen vaktherapie

 

Vergoeding vaktherapie - beeldende therapie - volwassenen

In overzicht van Zorgwijzer.nl staan alle zorgverzekeraars die beeldende therapie, vaktherapie in 2020 vergoedenPsychologische zorg door middel van vaktherapie - beeldende therapie - wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering voor volwassenen. En komt dus niet ten laste van het wettelijk vastgesteld eigen risico

 

Vergoeding vaktherapie - beeldende therapie - werkgever

Werkgevers vergoeden behandeling in het kader van PSA (psycho-sociale arbeidsdruk). Je kunt dit overleggen met je werkgever bij de indicaties; overspannenheid, werkstress, burn-out, gepest worden op het werk, behoefte aan coaching, etc.

 

Vergoeding vaktherapie - beeldende therapie - DBC

Een DBC mag geopend worden door iemand die opgenomen is in het BIG-register en bevoegd & bekwaam is om patiënten te classificeren volgens de systematiek DSM-V. Dit wordt dan hoofdbehandelaar genoemd. Een GZ-vaktherapeut, beeldend therapeut, mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de 2e lijns behandeling uit te voeren. Dit wordt dan hulp door derden, taakdelegatie of hulppersoneel genoemd. Het is echter dat de mogelijkheid tot inzetbaarheid van een GZ-vaktherapeut per zorgverzekeraar verschilt. In de DBC spelregels is vaktherapie - beeldende therapie wel opgenomen in de DBC beroepentabel van behandelaars. Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut - beeldend therapeut, aanwijzen tot behandelaar.

 

Vergoeding vaktherapie - beeldende therapie - jeugdhulp

Indien een gemeente vaktherapie nog niet heeft ingekocht als Jeugdhulp in haar verzorgingsgebied, dan is het mogelijk dat ouder/verzorger bij hun gemeente een PGB aanvraagt. Een huisarts of kinderarts moet dan wel vaktherapie - beeldende therapie indiceren als behandeling.

Het ministerie VWS, directie Jeugd, schrijft in een brief aan een collega-gz-vaktherapeut het volgende:  Als een huisarts verwijst naar een specifieke vorm van jeugdhulp, dan dient de gemeente in principe te betalen voor de noodzakelijke jeugdhulp. De wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt incidenteel vergoedingsmogelijkheden. Informeer bij uw thuisbegeleider en/of gemeente. Lees de volledige brief Ministerie van WVS, directie Jeugd.

 

Vergoeding vaktherapie - beeldende therapie - Wlz of Wmo

De wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt incidenteel vergoedingsmogelijkheden. Informeer bij uw thuisbegeleider en/of gemeente.


Vergoeding vaktherapie - PGB

Voor geïndiceerde zorg volgens Wet Jeugdhulpverlening tot 18 jaar geeft het CJG, het Jeugdteam of kinderarts een indicatie af. Van belang is niet de verwijsbrief van uw huisarts, maar het incatiebesluit voor de toegewezen zorg. Met deze indicatie kan door ouders/verzorgers een PGB worden aangevraagd. Dit Persoonsgebonden Budget (PGB) kan worden ingezet voor gz-vaktherpeutische behandeling.


De Beeldend Therapeut is bekend als behandelaar jeugdmaatwerk bij gemeente Purmerend & gemeente Beemster, domein jeugdhulp.

 

 

vaktherapie purmerend

 

 

Lees hiet over de klachtenregeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier over de klachtenregeling.