Vergoedingen vaktherapie

 

Vergoeding vaktherapie beeldend - volwassenen

In overzicht van Zorgwijzer.nl staan alle zorgverzekeraars die beeldende therapie, vaktherapie in 2019 vergoedenPsychologische zorg door middel van vaktherapie, beeldende therapie, wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering voor volwassenen. En komt dus niet ten laste van het wettelijk vastgesteld eigen risicoNB. Geïndiceerde zorg Wet Jeugdzorg tot 18 jaar wordt vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) vergoed.

 

Vergoeding vaktherapie beeldend - werkgever

Werkgevers vergoeden behandeling in het kader van PSA (psycho-sociale arbeidsdruk). Je kunt dit overleggen met je werkgever bij de indicaties; overspannenheid, werkstress, burn-out, gepest worden op het werk, behoefte aan coaching, etc.

 

Vergoeding vaktherapie beeldend - DBC

Een DBC mag geopend worden door iemand die opgenomen is in het BIG-register en bevoegd & bekwaam is om patiënten te classificeren volgens de systematiek DSM-V. Dit wordt dan hoofdbehandelaar genoemd. Een GZ-vaktherapeut, beeldend therapeut, mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de 2e lijns behandeling uit te voeren. Dit wordt dan hulp door derden, taakdelegatie of hulppersoneel genoemd. Het is echter zo dat de mogelijkheid tot inzetbaarheid van een GZ-vaktherapeut per zorgverzekeraar verschilt. In de DBC spelregels is vaktherapie, beeldende therapie wel opgenomen in de DBC beroepentabel van behandelaars. Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut, beeldend therapeut, aanwijzen tot behandelaar.

 

Vergoeding vaktherapie beeldend - jeugdzorg

Indien een gemeente vaktherapie nog niet heeft ingekocht als Jeugdzorg in haar verzorgingsgebied, dan is het mogelijk dat ouder/verzorger bij hun gemeente  een PGB aanvraagt. Een huisarts of kinderarts moet dan wel vaktherapie beeldend indiceren als behandeling.

Het ministerie VWS, directie Jeugd, schrijft in een brief aan een collega-gz-vaktherapeut het volgende:  Als een huisarts verwijst naar een specifieke vorm van jeugdhulp, dan dient de gemeente in principe te betalen voor de noodzakelijke jeugdhulp. Lees de volledige brief Ministerie van WVS, directie Jeugd.

 

psychologische hulp