Psychologische hulp bij ziekteverzuim Purmerend

Ziekteverzuim

Als werkgever of als HR-adviseur kun je doorverwijzen bij ziekteverzuim, burn-out, overspannenheid, stressklachten, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) of werkdruk. Er wordt dan een individueel coachingstraject opgestart, specfiek voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemer. Rechtstreeks aanmelden bij De Beeldend Therapeut.

 

Programma ziekteverzuim

Bij ziekteverzuim gaat het altijd om een uniek, afgestemd persoonlijk programma, waarbij veiligheid, uitdaging, integriteit en verankering van de verandering een grote rol speelt. Deze genoemde waarden zullen het uitgangspunt zijn voor teamsessies, trainingen, coaching, persoonlijk verandertraject. Ook waar het gaat om PSA preventief of curatief aan te pakken.

 

Methodiek

Als gz-vaktherapeut, NLP practitioner, schemathertapeutisch - & systeemtherapeutisch werker pas ik, naast de klassieke gesprekstechnieken, positieve psychologie, een ervaringgerichte methodiek toe die verankert bij je werknemer. Die ervaringsgerichtheid is zeer van belang. Zelf heb je tenslotte ook je vaardigheden geleerd door te doen, ervaren!  De Beeldend Therapeut behandelt ziekteverzuim om het menslijk kapitaal en kennis binnen uw organisatie te houden. Behoeden van langdurige uitval, als het gaat om psycho-sociale problematiek, ziekteverzuim.

 

Vroegtijdge interventie

Dat een zieke werknemer veel zorg met zich mee brengt én ook een aantal wetmatige plichten ten aanzien van het ziekteverzuim hoef ik niet uitleggen. Herstel heeft heel vaak te maken met psychologische problematiek waar je als werkgever of HR manager geen invloed op hebt; men voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos. Kortom depressief. Depressie komt zeer veel voor en de economische gevolgen zijn hoog mits de klachten niet behandeld worden. Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige interventie op depressief en overspannenheid een positieve uitwerking heeft. Verzuimproblematiek kan ook te maken hebben met partner, kinderen, scheiding, samengesteld gezin, familie, buren, collega of baas. Hoog scoren in het ziekteverzuim  burn-out, werkstress en overspannenheid.

 

Soms is het zelfs nodig om een groep, team te veranderen. Dan is een training, op maat gesneden de beste optie. De training is gestoeld op de unieke vaktherapeutische methodiek, groepsdynamiek, en communicatietechniek zodat gedragsverandering blijvend en meetbaar is, door voorafgestelde doelen. Op maat ontwikkelde training; bij fusies, kick-off, off-site, brainstorm, cultuurverandering. Gedragspatronen worden snel duidelijk en inzichtelijk; dus aanwijsbaar en veranderbaar.

 

 

Lees meer over de maatwerk trainingen op basis van vaktherapie.