Schematherapie

Schematherapeutisch werker

Sinds oktober 2016 heb ik de basis- en de gevorderde schematherapie opleiding voltooid: Schema Therapy Advanced Level.  Sinds december 2018 maak ik deel uit van een schematherapie intervisiegroep. Dat maakt dat ik nu in het Register Schematherapie opgenomen ben als aspirant. Nadat mijn supervisietraject is afgerond en ervaringsjaren voldoende zijn (deze gaan pas meetellen na mijn toelating intervisiegroep) kan ik mij registreren als junior schematherapeutisch werker.

 

In mijn geval is de volledige scholing al voltooid, maar het supervisietraject nog niet. Als schematherapeutisch werker volg je dezelfde opleiding als een schematherapeut. 

 

Wat is schematherapie?

Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. (Bron: schematherapie.nl).

 

Imagery Rescripting (ImRs) is een onderdeel binnen schematherapie

Imagery Rescripting (ImRs) wint snel aan populariteit als behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) ook als gevolg van trauma’s in de kindertijd.

 

ImRs is hiervoor een effectieve, cliëntvriendelijke en veelzijdige behandelmethode en de werkwijze is eigenlijk relatief eenvoudig. De cliënt gaat imaginair terug naar de traumatische ervaringen, stapt vervolgens als volwassene in de gebeurtenis, laat (al dan niet geholpen door een ander) deze gebeurtenis een ander verloop krijgen en ondergaat tenslotte als kind de nieuwe loop van de gebeurtenis.

 

Bij deze traumagerichte methode ligt de focus niet alleen op het verminderen van angst gerelateerde klachten, maar ook op de betekenis die het getraumatiseerde kind/volwassene aan de traumatische gebeurtenissen heeft gegeven. Door deze binnen de rescripting te corrigeren, is deze methode ook effectief in het verminderen van de secundaire trauma-emoties, zoals schuld, schaamte, boosheid.

 

En het maakt de methode ook geschikt om te gebruiken voor (de gevolgen van) affectieve verwaarlozing. Daarnaast leren cliënten tijdens de ImRs uiting te geven aan hun eigen behoeftes, is er aandacht voor emotieregulatie en voelen ze zich door de behandeling gezien, gesteund en voldaan. (Arntz et al., 2007).

 

Wat kan schematherapie voor mij betekenen?

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen een volgende keer anders te reageren? Heb je last van hardnekkige gedragspatronen, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt? Dan kan de schematherapeutische inzet helpen! (Bron: schematherapie.nl).

 

Zie hier een artikel over schematherapie en vaktherapie.

 

Vanuit mijn vakmanschap als vaktherapeut, ook een experiëntiële therapie, zal ik daar waar nodig, tijdens jouw veranderproces, schematherapeutische en/of systeemtherapeutische methodiek inzetten.  

 

Zie mijn CV voor rmeer informatie; ook over de opleiding schematherapie.

 

Imagery Rescripting (ImRs) wint snel aan populariteit als behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van trauma’s in de kindertijd.

PTSS na trauma’s in de kindertijd moet, net als andere PTSS, traumagericht aangepakt worden. De bijkomende klachten of stoornissen, zoals dissociatie en emotie regulatie problemen, zijn echter voor zowel cliënt als therapeut vaak een reden om dit niet te doen. De wetenschap is echter steeds duidelijker over het belang van traumagericht werken bij deze doelgroep.

ImRs is hiervoor een effectieve, cliëntvriendelijke en veelzijdige behandelmethode en de werkwijze is eigenlijk relatief eenvoudig. De cliënt gaat imaginair terug naar de traumatische ervaringen, stapt vervolgens als volwassene in de gebeurtenis, laat (al dan niet geholpen door een ander) deze gebeurtenis een ander verloop krijgen en ondergaat tenslotte als kind de nieuwe loop van de gebeurtenis.

Bij deze traumagerichte methode ligt de focus niet alleen op het verminderen van angst gerelateerde klachten, maar ook op de betekenis die het getraumatiseerde kind aan de traumatische gebeurtenissen heeft gegeven. Door deze binnen de rescripting te corrigeren, is deze methode ook effectief in het verminderen van de secundaire trauma-emoties, zoals schuld, schaamte, boosheid. En het maakt de methode ook geschikt om te gebruiken voor (de gevolgen van) affectieve verwaarlozing. Daarnaast leren cliënten tijdens de ImRs uiting te geven aan hun eigen behoeftes, is er aandacht voor emotieregulatie en voelen ze zich door de behandeling gezien, gesteund en voldaan. Bovendien lijkt ImRs ook een gunstig effect op dropouts te hebben (Arntz et al., 2007).