Affectregulerende Vaktherapie

Op dit moment volg ik de opleiding Affectregulerende Vaktherapie (ARvT). Dit is een interventie speciaal ontwikkeld waarin een kind zichzelf alsnog leert begrijpen, zich leert reguleren en basaal leert verwoorden wat er in hem omgaat. Insteken op pre-verbaal niveau via affectregulatie blijkt een sleutel naar het alsnog bevorderen van zelfregulatie. Probleemgedrag neemt hierdoor af en de stagneerde ontwikkeling wordt weer vlotgetrokken.

Bron: Basisboek Affectregulerende Vaktherapie p. 15.

 

Een film met uitleg over Affectregulerende Vaktherapie.

 

Window of Tolerance

Windows of tolerance

Door de window of tolerance uit te leggen en in relatie te brengen binnen de context van kinderen die zichzelf nog niet kunnen reguleren wordt er veel duidelijk voor opvoeders, ouders, leerkrachten en belangrijke anderen die betrokken zijn in het systeem van het kind. Mijn clienten bestaan niet alleen uit zich niet regulerende kinderen, maar ook zeker uit zichzelf niet kunnen regulerende jeugd en volwassenen. Goede psycho-educatie aan het gehele systeem is van groot belang bij de inzet van affectregulerende vaktherapie.

 

De Cirkel van Veiligheid

De cirkel van veiligheid (Circle of Security) geeft aan hoe een kind zich veilig kan hechten terwijl het de wereld ontdekt en het zelf ontwikkelt.

cirkel van veiligheid

 

Lees hier meer over Zorgstandaarden Vaktherapie.