Deze infographic geeft de soorten hulpvragen aan binnen het domein jeugd en gezin welke door vaktherapie behandeld kunnen worden.