Transdiagnostisch werken

Een diagnose vertelt vaak niet het hele verhaal, zeker niet bij meerdere klachten. Een behandeling bij een vaktherapeut zal zich focussen op onderliggende klachten van de actuele problematiek. Teneinde de actuele en zichtbare problematiek grondig te kunnen elimieren. Een vaktherapeut gaat er van uit dat de huidige problematiek van een client altijd een realtie heeft met onderliggende problematiek ontstaan in historie.  De behandeling bij De Beeldend Therapeut is daarom transdiagnostisch ingestoken. Door het volgen van deze behandelijn zijn interventies altijd passend  bij iemands behoefte of situatie, maatwerk. Dat maakt dat interventies niet langs een vast protocol verlopen, maar zeer nauw af gestemd op wat zich aandient, in relatie op de historie (lijnlijn en genogram).

 

Transdiagnostische factoren

Transdiagnostisch wil zeggen: diagnose overstijgend. In de ggz wordt hier meestal het DSM classificatiesyteem mee bedoeld, waarin diasgnostische categorieën worden onderscheiden. Van OS (2014, p.34) schrijft dat de traditionele diagnostische categorieën "weinig informatie verschaffen over waar cliënten last van hebben, welke behandeling cliënten nodig hebben en wat het verloop van de klachten zal zijn". Vaktherapeutisch richten zich juist op de klachten en de problemen die de cliënt ervaart. Er is een ontwikkeling gaande in de Nederlandse ggz waarbij de belangstelling voor de transdiagnostische factoren toeneemt. Heycop ten Ham, Hulsbergen en Bohlmeijer (2014) stellen dat  "achter diverse DSM-gedefinieerde stoornissen een aantal gemeenschappelijke factoren schuilgaat. Deze factoren worden transdiagnostische factoren genoemd. Lees dit artikel over transdiagnostische factoren binnen vaktherapie.

 

 

Zie hier meer over media en vaktherapie.