Vaktherapie, schematherapie en systeemtherapie; psychologische hulp

Voor jouw psychlogisch welbevinden gebruik ik naast gesprekstechnieken, ook een extra dimensie, namelijk ervaringsgericht werken. Door te werken met materialen én de therapeutische interventies ervaar je direct jouw obstakel én je oplossing. Dit bewerktstelligt dus jouw psychologische gedragsverandering. Deze experiëntiële techniek is ervaringsgericht en concreet. Je hebt tenslotte leren lopen door te doen én te voelen, en niet alleen door gebruik van je cognitie (denkvermogen). De sessies worden in de praktijk, online en/of als blended care aangeboden. 

 

"Neuroscience research shows that the only way we can change the way we feel is by becoming aware of our inner experience and learning to befriend what is going inside ourselves.”  Prof. Dr. Bessel van der Kolk.

 

In jouw gedragsverandertraject zal De Beeldend Therapeut vaktherapie, schematherapie, systeemtherapie, positieve psychologie en NLP als behandelmethodieken inzetten. Zo wordt jouw psychologisch traject met een breed scala van behandelmethodieken aangepakt. De inzet is hulpvraag afhankeliijk en in relatie tot jouw psychologisch welbevinden. 

 

Mentaal & fysiek welzijn

Psychologisch welbevinden hangt samen met fysiek welbevinden. Bewegen, ontspanning, kwaliteit van slapen en voeding is allemaal van invloed op jouw psychologisch welzijn. Je darmflora heeft grote invloed op de hersenen.
Microbiota speelt een rol in breinfunctie en stemmingsregulatie (depressie).

 

Psychologische hulp

Beeldende therapie is psychologische hulp, een specialisme binnen vaktherapie. De Beeldend Therapeut behandelt kinderen, pubers en volwassenen die tijdelijk psychiatrische, psychologische hulp nodig hebben. Schema-, systeem- en beeldende therapie zet ik in om jouw psychosociale- en psychopathologische problemen te behandelen. Denk hierbij aan: stress, angst, burn-out, werkdruk, onzekerheid, persoonlijkheidsproblematiek, relatieproblematiek, ptss, somberheid, rouwverwerking, scheiding, e.d.  Kortom breed inzetbaar als het gaat om maatwerk psychologische hulp.

 

Vaktherapie infographic gezin

 

Kijk hier voor een voorbeeld van psychologische hulp: Angst therapie

microbiota plays a role in brain function and mood regulation

microbiota plays a role in brain function and mood regulation