Zelfbeeld

Zelfbeeld therapie

 

Het zelfbeeld heeft relatie met zelfwaardering en met ik-sterkte. Een negatief zelfbeeld geeft een negatieve zelfwaardering. Hoe groter je ik-sterkte hoe postiever je zelfbeeld. Beschik je over een laag zelfbeeld dan kan psychologische hulp je uitkomst bieden. Beeldende therapie biedt ervaringsgerichte psychologische hulp.

 

Zelfwaardering betekent letterlijk: waarde aan je zelf toekennen. Met andere woorden, je geeft een oordeel over wie je bent. Wij, mensen, zijn in staat om ons bewust te zijn van wie we zijn: wat we denken, voelen en doen. We kunnen deze identiteit vaststellen en beslissen of we daarmee tevreden zijn. Zelfwaardering is de waarde die je hecht aan alles dat van jou is. Zowel lichamelijk als geestelijk, zowel bewust als onbewust, zowel positief als negatief. (F. Sterk, S. Swaen, Denk je sterk, blz. 81)

 

Elementen behandeling zelfbeeld

 

Bekijk hier Verwerking scheiding