Rouwverwerking

Rouwverwerking

Rouwverwerking is altijd aan de orde als je een dierbare verliest. Bij normale rouwverwerking lukt het iemand om zijn/haar rouw te verwerken in zijn eigen sociale omgeving. Familie, vrienden, kennissen, leerkrachten, docenten kunnen hierbij een grote rol spelen. Maak hierin eerste instantie ook goed gebruik van. Realiseer ook dat de pijn altijd blijft, maar in hanteerdare vorm. Mocht je eigen sociale systeem je niet kunnen ondersteunen in je rouw, blijft de pijn bestaan zoals deze in het begin was, blijf je je eenzaam en alleen voelen? Dan is dit het moment dat je kunt overwegen om een hulpverlener te raadplegen.

 

Naast dat ik opgeleid ben tot GZ-Vaktherapeut, ben ik ook opgeleid tot rouw- & verlieswerker. Hierdoor kan ik je goed ondersteunen in rouwverwerking. De beeldend therapeut komt samen met jou tot verdieping van jouw rouwverwerking. Dit houdt in dat het woord binnen de sessie niet altijd het belangrijkste is. Je trauma hoef je dan niet altijd te benoemen, hierdoor ontstaat een veilige buffer. Binnen deze therapie gaat het vooral om het gevoel en het verstand in evenwicht te brengen volgens beeldend therapeutische methodiek in combinatie met de rouwverwerkingsmethode. Als therapeut hanteert ik het uitgangspunt dat je verlies niet kunt verwerken (want wil je echt een geliefde verwerken?). Maar je kunt toewerken naar het verlies, het gemis, een plek te geven in je nieuwe bestaan.

 

Elementen behandeling rouwverwerking

 

Bekijk hier Zelfbeeld therapie