Depressie

Depressie therapie

Depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Depressie heeft diverse psychische en fysieke symptomen. Tegenwoordig wordt er ook van een depressie epidemie gesproken. Van een depressie is sprake als er gedurende minimaal twee weken ten minste vijf verschillende symptomen aanwezig zijn, waarbij in ieder geval sprake is van een sombere stemming of verlies van interesse of plezier. Deze symptomen van depressie kunnen zo ernstig zijn, dat ze het dagelijks functioneren in belangrijke mate beperken en/of verhinderen. In Nederland lijden ongeveer 850.000 mensen aan depressie. Zembla heeft i.s.m. mevrouw Dehue een documentaire over depressie gemaakt. Uit recente cijfers blijkt dat één op de vijftien jongeren, pubers, jong volwassen lijdt aan een depressie.  Cliënten schrijven over hun depressie behandeling, dit lees je terug op mijn website.


Depressie kenmerken

Als je aan een depressie lijdt kun je de volgende kenmerken herkennen: een sombere, neerslachtige stemming, gevoel van leegheid, verlies van interesse, niet meer blij kunnen zijn, schuldgevoelens, gevoel van waardeloosheid, slaapstoornissen, weinig energie, vermoeidheid, verminderde eetlust, gewichtsverandering, onrust, besluitenloosheid, korte concentratieboog, nervositeit, etc.  In de animatiefilm over depressie worden de specifieke kenmerken van een depressie heel duidelijk. Bekijk de film.

 

Depressie behandeling

Het Trimbos heeft beeldende therapie in de GGZ-richtlijnen opgenomen om depressie te behandelen. Zie hier de beeldend therapeutische GGZ-behandelrichtlijnen bij depressieOm je depressie te laten behandelen door een beeldend therapeut is geen verwijsbrief van je huisarts nodig. Als je zelf het idee heb dat je aan een depressie lijdt is het zeker verstandig om je huisarts te raadplegen, mogelijk dat medicatie je tijdelijk kan ondersteunen tijdens je depressieve periode. Beeldende therapie wordt ook binnen verschillende psychiatrische klinieken en (F)ACT teams toegepast om depressie te behandelen. In mijn zelfstandige praktijk bied ik dezelfde psychologische hulp bij depressie aan. De insteek die ik als beeldend therapeut hanteer bij depressieve klachten is gebaseerd op de positieve psychologie theorie van de psycholoog Seligman. Positieve psychologie is effectief bij depressiviteit.

 

Elementen depressie behandeling

 

Bekijk hier Eetstoornis therapie