Online therapie

Schematherapie, systeemtherapie en deels ook beeldende therapie leent zich om via een eConsult of online therapie de behandeling uit te voeren. Digitale therapie, online therapie eHealth is allemaal therapie waarbij het contact via een computer, tablet of smartphone verloopt. De Beeldend Therapeut gebruikt hier voor de applicaties Zoom, Jitsi of Microsoft Teams. Voor een e-consult of online therapie gebruiken zowel client als therapeut dezelfde applicatie. Van tevoren stemmen we hierover af..

 

Online vaktherapie en blended care

Binnen het eHealth of online therapie aanbod maakt De Beeldend Therapeut gebruik (als het mogelijk is) van blended-care. Blended care is een combinatie tussen traditionele face-to-face behandelingen, thuiswerkopdrachten en online hulpverlening. 

 

Specifieke online therapie informatie 

 

ehealth informatie therapie

algemene informatie eHealth consult of online therapie

 

ehealth informatie therapie

extra informatie online systeemtherapie

 

ehealth informatie therapie

extra informatie online schematherapie

 

ehealth informatie therapie

extra informatie online therapie kind en jeugd

 

toestemming e-health

toestemming eHealth consult of online therapie

 

Online therapie therapiesessie plannen

Soms is het thuis druk omdat je kinderen thuis zijn of er thuis gewerkt wordt. Zoek een alternatief waarbij je let op het waarborgen van je privacy. Het gebruik van een hoofdtelefoon of "oortjes" is aan te bevelen vanwege ruis.

 

Online therapie vaktherapie voordelen

 

Schokkend voordeel: na de eerste week telefonische therapie kwam ik voor tot een vrij schokkende conclusie. De gesprekken verlopen significant beter dan voorheen. In vaktaal: er ontstaat een sterkere contactgroei.

 

Online therapie vaktherapie reviews

 

Lees in dit onderzoek hoe corona psychlogische hulp via e-health een positieve boost geeft.

 

Online therapie vaktherapie tarief

Declaratiemogelijkheden voor eConsulten vanaf 1 januari 2019  bestaan er geen aparte NZa-tarieven meer voor telefonische consulten en e-mailconsulten. Vanaf die datum is niet langer de wijze van contact met de patiënt bepalend voor de declaratie, maar de duur van dat contact.

 

Online therapie wet- en regelgeving

Als het gaat om informatiebeveiliging dan heeft De Beeldend Therapeut te maken met de volgende wet- en regelgeving:

 

Online therapie en Nederlandse Zorgautoriteit

Basis en gespecialiseerde ggz: Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.

 

Lees hier meer over therapie ervaringen.