Tarieven 2021

Een consult duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct cliëntcontact en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult kan zowel face-to-face als online plaatsvinden. Binnen de privépraktijk bestaan de volgende soorten consulten: 

 

Consulten met vrijstelling van het 21% btw-tarief

Consult oriëntatiegesprek - 30 minuten

 gratis en vrijblijvend

Consult individueel volwassenen - 45 minuten

 € 86,00

Consult individueel kind & jeugd tot 18 jaar - 45 min.

 € 86,00

Consult buiten het geplande consult om (bedoeld als extra kort consult) per mail, beeldbellen of telefoon - per min. of eeen gedeelte hiervan

 €   1,50

Consult gedelegeerde behandeling samenwerking hoofdbehandelaar/instelling - 45 min.

 € 86,00

Consult niet nagekomen - niet tijdig afgezegd/verzet

 € 86,00

 

Consulten met het 21% btw-tarief - via gelieerde onderneming Mental Capital

Consult relatietherapie - systeemtherapeutische benadering - 45 minuten

 € 125,00 per duo, excl. 21% BTW

Consult gezinstherapie- systeemtherapeutische benadering - 45 minuten

 € 125,00 per gezin (4 pers.), excl. 21% BTW

Life coaching - 45 minuten

 € 125,00 excl. 21% BTW

Business - executieve coaching; persoonlijk veranderproces en bedrijfsprocessen coaching & consultancy

 tarief op aanvraag, excl.21% BTW

Training, team-building, lezing of gastcollege

 tarief op aanvraag, excl.21% BTW

Onderzoek naar psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het OM of rechter - 45 minuten

 € 125,00 excl. 21% BTW

 

Consultregels

 

Vergoeding kinderen en pubers

Vergoeding jeugdhulp via gemeente

Indien een gemeente vaktherapie nog niet heeft ingekocht als Jeugdhulp (Wet Jeugdhulpverlening tot 18 jaar) in haar verzorgingsgebied, dan is het mogelijk dat ouders/verzorgers bij hun gemeente een PGB aanvraagt. Een huisarts of kinderarts moet dan wel vaktherapie - beeldende therapie indiceren als behandeling.

 

De gemeente Purmerend - Beemster geeft in de regel een ZIN af, een contract Zorg In Natura. Dit is altijd in overleg met LoketJeugd Purmerend - Beemster. De Beeldend Therapeut is bekend als behandelaar jeugdmaatwerk bij gemeente Purmerend & gemeente Beemster, domein jeugdhulp. 

 

Het ministerie VWS, directie Jeugd, schrijft in een brief aan een collega-gz-vaktherapeut het volgende:  "Als een huisarts verwijst naar een specifieke vorm van jeugdhulp, dan dient de gemeente in principe te betalen voor de noodzakelijke jeugdhulp." Lees de volledige brief Ministerie van WVS, directie Jeugd.

 

Vergoeding volwassenen

Vergoeding via zorgverzekeraar

In overzicht van Zorgwijzer.nl staan alle zorgverzekeraars die beeldende therapie, vaktherapie in 2021 vergoedenPsychologische behandeling door een FVB register gz-vaktherapeut wordt deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering voor volwassenen. En komt dus niet ten laste van het wettelijk vastgesteld eigen risico

 

Vergoeding via werkgever

Werkgevers vergoeden behandeling in het kader van PSA (psycho-sociale arbeidsdruk). Je kunt dit overleggen met je werkgever bij de indicaties; overspannenheid, werkstressburn-out, gepest worden op het werk, behoefte aan coaching, etc. Deze behandeling is BTW belast en heeft een ander en hoger uur tarief omdat dit niet valt onder zorgvragen zoals bedoelt in de zorgwet. Mental Capital voert deze behandeling uit.

 

Vergoeding middels DBC

Een DBC mag geopend worden door iemand die opgenomen is in het BIG-register en bevoegd & bekwaam is om patiënten te classificeren volgens de systematiek DSM-V. Dit wordt dan hoofdbehandelaar genoemd. Een GZ-vaktherapeut, beeldend therapeut, mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de 2e lijns behandeling uit te voeren. Dit wordt dan hulp door derden, taakdelegatie of hulppersoneel genoemd. Het is echter dat de mogelijkheid tot inzetbaarheid van een GZ-vaktherapeut per zorgverzekeraar verschilt. In de DBC spelregels is vaktherapie - beeldende therapie wel opgenomen in de DBC beroepentabel van behandelaars. Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut - beeldend therapeut, aanwijzen tot behandelaar.

 

Vergoeding middels Wlz of Wmo

De Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt incidenteel vergoedingsmogelijkheden. Informeer bij uw thuisbegeleider en/of gemeente.

 

Kijk hier voor de praktijkfolders van De Beeldend Therapeut.