Vragenlijsten en formulieren

 

Vragenlijsten

Vragenlijsten die gebruikt worden bij beeldende therapie, schematherapie, systeemtherapie. In de praktijk van de De Beeldend Therapeut worden verschillende vragenlijsten gebruikt w.o.:

 

SQ-48 (Symptom Questionaire); zelfbeoordelingslijst gebruikt voor screening, monitoring en wetenschappelijk onderzoek

BSI (Brief Symptom Inventory), zelfbeoordelingslijst meet symptomen van psychopathologie bij volwassenen

YSQ (Young Schema Questionnaire); deze wordt gebruikt bij toepassing van schematherapie.

Begin- en eind vragenlijst over de invloed van de beeldendtherapeutische behandeling. Deze wordt gebruikt voor monitoring en wetenschappelijk onderzoek.

4DKL (Vier Dimensionale Klachtenlijst)

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Geldrad Burn-out vragenlijst

ORS - SRS vragenlijst (Outcome Rating Scale & Session Rating Scale). Deze wordt gebruikt voor monitoring.

Diverse vragenlijsten om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van competenties.

Diverse vragenlijsten bij rouw- en verlies hulpvragen.

 

Niet elke vragenlijst wordt standaard ingezet tijdens de vaktherapeutische behandeling. De vragenlijsten worden ingezet als dit past bij je hulpvraag. Dit om een overload aan het invullen van vragenlijsten te voorkomen.

 

Formulieren

Toestemming gegevensuitwisseling

Toestemming gebruik virtuele media

 

Overzicht

Schema overzichtslijst; betekenis & basisbehoeften

 

Kijk hier naar de praktijkfoto's.