Indicaties en interventies vaktherapie

Indicaties en interventies

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met een psychosociale problematiek of een psychiatrische stoornis zoals:

 

Vaktherapeuten bieden niet alleen individuele behandeling (kinderen, adolescenten, volwassenen), maar ook behandeling aan groepen, echtparen en gezinnen. Vaktherapie kan onderdeel zijn van een multidisciplinaire behandeling van psyische - en psychologische klachten:

ADHD, angstklachten, burn-out, communicatieproblemen, werkdruk, stress, overspannenheid, depressie, dwangklachten, eetstoornissen, relatieproblematiek, onzekerheid, faalangst, pesten, verliesverwerking, agressie, spanningsklachten, traumatische ervaringen, ptss, negatief zelfbeeld, gedragsproblematiek,  rouwverwerking, concentratieproblemen, seksueel misbruik, chronische pijn, somberheid, persoonlijkheidproblematiek, geremdheid, fusiegezin, gezinsproblematiek, scheiding, rationaliseren, identiteitsproblematiek, grenzeloosheid. 

 

angst verwerken basisschool kind

boosheid uiten

conflict verwerking

 

 

 

 

 

 

 

Interventies vaktherapie

In de databank interventies vaktherapie zijn vaktherapeutische interventies beschreven. Verwijzers en clienten krijgen beter inzicht wat de vaktherapeutische behandeling bewerkstelligt bij angst, jeugdhulp, stress, burn out, faalangst, pesten op school, depressie, herstel autonomie,  scheiding, ASS,  misbruik, etc.

 

Kijk hier voor contra-indicaties vaktherapie.