Behandelingsverloop psychologische hulp Purmerend

Behandeling verloop vaktherapie

Hieronder volgt een systematisch verloop van een beeldend therapeutische behandeling.

 

 

Oriëntatiegesprek

Dit gesprek is gratis en duurt 30 minuten. Dit is een bewuste keuze, Het slagen van een therapie hangt af van of je een "klik" hebt met jouw therapeut. Je bouwt namelijk samen een therapeutische relatie op. Bovendien zal je aan mij allerlei vragen willen stellen, het gratis oriëntatiegesprek biedt hier mogelijkheid toe. Klik hier om  het contactformulier in te vullen, dan neem ik contact met je op. 


Intakegesprek

In dit gesprek gaan we dieper op je hulpvraag in en de context van je hulpvraag. Je krijgt vragenlijsten mee, deze vul je thuis in. 

 

Drie observatiesessies

Tijdens deze observaties wordt je hulpvraag verder geïnventariseerd. Deze observaties vormen de basis voor de werkhypothese / behandelbehandelplan. Als je wil ontvang je het behandelplan per mail.

 

Vierde sessie

De vierde sessie wordt de werkhypothese / behandelplan besproken en werkdoelen vastgelegd. Een startbrief wordt naar je huisarts gezonden, mits je toestemming geeft.

 

Zes behandelsessies

De zes opvolgende behandelsessies worden gebruikt om te werken aan jouw gestelde doelen.

 

Evaluatie

Na deze zes sessies volgt standaard een evaluatie om samen te bepalen in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn, bijgesteld moeten worden voor de vervolgbehandeling. Als wil ontvang je de evaluatie per mail.

 

Vervolgbehandeling

Na elke zesde sessie hebben we samen een evaluatie, om je veranderproces concreet inzichtelijk te maken.

 

Laatste sessie & afronding

Samen blikken we terug op de behaalde resultaten. Ook worden er weer vragenlijsten ingevuld om veranderingen zichtbaar te maken. Ik zal vragen om een deel te nemen aan een anonieme tevredenheidsenqûete van de beroepsvereniging. Een ontslagbrief wordt aan je huisarts gezonden, mits je hier toestemming voor hebt gegeven.

 

Doelbehoud

Drie maanden na je laatste sessie zal ik vragen naar het behoud en het in stand houden van jouw behaalde doelen. Ik zend je hierover een e-mail.

 

Lees hier over de behandelingstarieven.