Behandeling verloop vaktherapie

Hieronder volgt een systematisch verloop van een beeldend therapeutische behandeling.

 

 

Oriëntatiegesprek

Dit gesprek is gratis en duurt 30 minuten. Het slagen van een therapie hangt af van of je een "klik" hebt met jouw therapeut. Je bouwt namelijk samen een therapeutische relatie op. Bovendien zal je aan mij allerlei vragen willen stellen, het gratis oriëntatiegesprek biedt hier mogelijkheid toe. Klik hier om  het contactformulier in te vullen, dan neem ik contact met je op. 


Intakegesprek

In dit gesprek gaan we dieper op je hulpvraag in en de context van je hulpvraag. Je krijgt vragenlijsten mee, deze vul je thuis in. 

 

Drie observatiesessies

Tijdens deze observaties wordt je hulpvraag verder geïnventariseerd. Deze observaties vormen de basis voor jouw werkhypothese / behandelbehandelplan. 

 

Bespreking werkhypothese

In deze sessie wordt jouw werkhypothese / behandelplan besproken en werkdoelen vastgelegd. Een startbrief wordt naar je huisarts gezonden, mits je toestemming geeft. Als je wil ontvang jouw werkhypothese / behandelplan per mail.

 

Behandelsessies

De opvolgende behandelsessies worden gebruikt om te werken aan jouw gestelde doelen.

 

Tussenevaluatie

Steeds na een blok van zes behandelsessies volgt een tussenevaluatie. Om samen te bepalen in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn, bijgesteld moeten worden voor de vervolgbehandeling. Als wil ontvang je de tussenevaluatie per mail.

 

Laatste sessie en afronding

Doordat we samen regelmatig tussenevaluaties houden en optekenen, kun je goed voelen en zien wanneer je doelen behaald zijn. Samen blikken we terug op de behaalde resultaten. Al je werk krijg je mee. Ook worden er weer vragenlijsten ingevuld om veranderingen zichtbaar te maken. Ik zal vragen om een deel te nemen aan een anonieme tevredenheidsenqûete van FVB. Een ontslagbrief wordt aan je huisarts gezonden, mits je hier toestemming voor hebt gegeven.

 

Doelbehoud

Drie maanden na je laatste sessie zal ik vragen naar het behoud en het in stand houden van jouw behaalde doelen. Ik zend je hierover een e-mail.

 

Lees hier over de behandelingstarieven.