Behandelrichtlijn schizofrenie aangepast naar nieuwe wetenschappelijke inzichten

– 01/05/2012 ALGEMEENSCHIZOFRENIE

Actuele onderzoeksresultaten over bestaande en nieuwe effectieve therapieën en interventies in de zorg voor mensen met schizofrenie, zijn aanleiding geweest voor de Werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie om de behandelrichtlijn uit 2005 te herzien. De aangepaste versie van de richtlijn verscheen onlangs in boekvorm. De richtlijn is ontwikkeld als hulpmiddel voor professionals en geeft hen aanbevelingen en instructies over hoe optimale zorg voor mensen met schizofrenie er uitziet.

Sinds de ontwikkeling van de richtlijn schizofrenie uit 2005 is voor verschillende onderwerpen nieuw wetenschappelijk bewijs gevonden. Voor een aantal bestaande interventies (o.a. vaktherapieën, elektroconvulsieve therapie, psychotherapie, FACT) en nieuwe interventies (o.a. transcraniële magnetische stimulatie en hallucinatiegerichte integratieve therapie) blijkt gezondheidswinst voor mensen met schizofrenie behaald te kunnen worden. Dat kan zich uiten in verbetering van onder meer het sociaal functioneren, informatieverwerking, een afname van de frequentie en ernst van symptomen en het omgaan met symptomen. Omdat deze nieuwe inzichten leiden tot wezenlijke aanpassing in de zorg voor mensen met schizofrenie, was aanpassing van de richtlijn uit 2005 wenselijk. In de herziene versie van de richtlijn is deze informatie opgenomen. Daarnaast is gekeken naar het beter toepasbaar maken van aanbevelingen en naar de samenhang tussen onderzoeksbevindingen en praktische aanbevelingen.

Deze herziene Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie is ontwikkeld door een werkgroep waarin beroepsverenigingen, (patiënten- en familie)organisaties en kenniscentrum Phrenos vertegenwoordigd zijn. Vanaf heden zal de richtlijn worden ontwikkeld als een ‘levende’ richtlijn, waarbij periodiek een update zal verschijnen van een deel van de richtlijn.

De richtlijn is als pdf beschikbaar op www.nvvp.net/publicaties/richtlijnen. In boekvorm is de richtlijn te bestellen bij uitgeverij De Tijdstroom, ISBN 9789058982094.

Bron: NVvP